sneeuw en barbeque

December 12th, 2017

kkkk
kk
Terwijl er bij ons de afgelopen dagen veel sneeuw was, kregen wij van vrienden een foto
van een mooie Sri Lankaanse barbecue.

exact een jaar geleden stond dit artikel in de National Geographic

November 26th, 2017

Broze Vrede

Zeven jaar na het einde van de burgeroorlog krijgt Sri Lanka oog voor de tienduizenden ontheemden en vermisten.

pp
Een vaandelwacht strijkt de nationale vlag in Galle Face green, een populair park in Colombo. De stad vertoont weining sporen van de strijd tussen de Singalezen en Tamils, die 26 jaar woede.
pp
Onder toeziend oog van een politieagent maken scouts zich klaar om een lied te zingen voor de president. De nationale jamboree werd dit jaar voor het eerst in de Noordelijke Provincie gehouden, in Jaffna.

 
pp
Een man toont zijn kind in een opvangkamp voor ontheemde Tamils. De oorlog, die met een bloedige aanval eindigde, ligt nog vers in het geheugen. Tienduizenden Tamils kunnen nog altijd niet naar huis.

 

 

Het fotootje dat de jonge vrouw in haar hand heeft.

Is nog geen postzegel groot. Maar het is de enige foto

van haar man die ze kon vinden in het huis van haar ouders.

Die hadden geen toestemming gegeven voor het

huwelijk, want hij was maar een gewone visser

uit de kustplaats Mannar, terwijl haar familie al

vele generaties in Jaffna woonde, de hoofdstad

van de Noordelijke Provincie. Toch kijkt haar man

-een Tamil, net als zij-vol zelfvertrouwen de

camera in. Ze werpt een blik op de man die tien

jaar geleden uit haar leven verdween. Dan begint

ze te vertellen, met een waas van verdriet in haar

zachtbruine ogen.

 

Ze was zeventien toen ze in 1999 verliefd op

hem werd in een kamp in het zuiden van India,

Net als zij was hij gevlucht voor het geweld van de

burgeroorlog tussen de Tamilrebellen en het door

de Singalese meerderheid gedomineerde leger in

Sri Lanka. Zij was met haar familie halsoverkop,

springend over de lichamen van hun omgekomen

buren, uit Jaffna vertrokken nadat hun wijk door

het leger was gebombardeerd. Hij was Mannar

ontvlucht nadat zijn jongste zus thuis door een

militair was doodgeschoten. Ze waren getrouwd

onder de mísprijzende blik van haar moeder.

In 2002 gingen ze in Mannar wonen. Omdat

híj dan als visser de zee op kon gaan. Ze kregen

een zoon en later een dochter. Om wat bij te ver-

dienen, verkocht hij benzine aan Tamilrebellen.

zij zag er geen kwaad in: er waren zoveel Tamil-

mannen in Mannar die dat deden. Hij zei weleens

dat ze, als hem ooit iets zou overkomen, niet naar

hem op zoek moest gaan, maar bij haar moeder

moest intrekken-woorden die nooit echt tot haar

waren doorgedrongen. Totdat hij op 27 december

2006 met zijn motor vertrok en ’s avonds niet thuis

kwam, en de dagen erna evenmin.

 

 

Er scharrelt een haan langs haar blote voeten.

De vissersvrouw ontwaakt uit haar dagdromen,

legt het fotootje neer en gaat de andere vrouwen

in het bouwvallige, schaars verlichte huis hel-

pen met de voorbereidingen voor de maaltijd.

De familie is vandaag bijeengekomen om haar

moeder te herdenken, die een maand geleden

onverwachts aan maagkanker is overleden. Maar

ze zijn niet compleet: een van haar broers zit als

illegale werkloze in Parijs. Hij is gemarteld door

het Sri Lankaanse leger en durft niet naar huis te

komen, uit angst dat ook hij wordt opgepakt. Net

als de visser en duizenden andere Tamilmannen

-zonder waarschuwing, zonder enige verklaring

of zelfs maar een officiële bevestiging.

Toch wordt de 34-jarige vrouw, die een traditionele

vegetarische maaltijd serveert van kikker-

erwten, aubergine, bonen en tapioca, niet verteerd

door verdriet. “Mijn man leeft nog, dat weet ik

zeker”, zegt ze eenvoudig maar beslist. Dat is

waar ze de hele tijd aan moet denken. Niet aan

haar overleden moeder. Voor de víssersvrouw (die

veiligheidshalve anoniem wil blijven) telt maar

één ding: haar vaste overtuiging dat haar man nog

ergens is, als schimmige krijgsgevangene uit een

oorlog die al zeven jaar voorbij is.

pp
Tamilkinderen komen uit school in Mannar, een stad aan de noordwestkust waar de voorbije decennia veel Tamilmannen zijn verdwenen. Sri Lankanen hechten aan goed onderwijs, een recht dat in de grondwet is verankerd. Het is heel gewoon om kinderen tot ’s avonds laat bij kaarslicht met hun huiswerk bezig te zien.

 

 

De eilandstaat Sri Lanka gold ooit als een ont-

luikende Aziatische ‘tijger’, maar die reputatie

ging teloor toen het land zich liet meesleuren in

een geweldsspiraal gevoed door etnische twisten.

Toch gloren er betere tijden, nu de nieuwe rege-

ring van Maithripala Sirisena zich heilig heeft

voorgenomen de eenheid te herstellen. De presi-

dent is internationaal geprezen vanwege de voor-

uitgang die hij zou hebben geboekt in zijn streven

naar vrede en democratie.

Maar het is niet in de eerste plaats de buiten-

landse steun waar de Sri Lankaanse regering

om verlegen zit. Veel belangrijker is de houding

van de Tamilminderheid, die nog onvoldoende

deelt in de naoorlogse voorspoed en zich achter-

gesteld voelt bij de Singalese meerderheid. Tamils

zoals de vissersvrouw met haar fotootje. Want Sri

Lanka kan pas echt stappen vooruit zetten als er

duidelijkheid komt over het lot van mannen zoals

die van haar.

 

 

AAN DE WESTKUST van het eiland, zo’n drie-

honderd kilometer ten zuiden van Jaffna, ligt

de economische hoofdstad Colombo. Het is een

hectische, goed onderhouden metropool waar

de oorlog geen zichtbare sporen heeft nagelaten.

De ongeveer zevenhonderdduizend inwoners be-

staan uit Singalese boeddhisten, Tamilhindoes

en moslims, groepen die in aantal ongeveer even

groot zijn en doorgaans zonder veel problemen

met elkaar samenwonen en-werken. Wie zich

zorgen maakt over de toekomst van Sri Lanka, kan

zich in Colombo eenvoudig laten geruststellen.

In de stad bleef het ook rustig toen de Sri

Lankanen op 8 januari 2015 tegen alle verwach-

tingen in het autocratische regime van Mahin-

da Rajapaksa naar huis stuurden na een vrijwel

geweldloos verlopen verkiezingsstrijd. Sindsdien

doen de nieuwe machthebbers alles om te laten

zien dat Sri Lanka zich als een moderne demo-

cratie kan gedragen. De regering-Sirisena werkt

aan de hervorming van de corrupte rechtspraak,

de privatisering van logge overheidsinstellingen

en aan het probleem van de torenhoge schulden

aan Chinese bedrijven die zijn ontstaan na het

afsluiten van allerlei dubieuze bouwcontracten.

“De wereld moet weten dat wij uit ander hout

gesneden zijn, dat wij onze beloften nakomen”,

zegt Harsha de Silva, de onderminister van

Buitenlandse Zaken.

Je kunt heel goed als toerist naar Colombo

vliegen en je er vergapen aan de oude tempels

in Dambulla en Polonnaruwa, de olifanten en de

luipaarden in de natuurparken, de weelderige

theeplantages, het surfparadijs Arugam Bay en

twee weken later weer naar huis gaan zonder ook

maar iets te hebben gemerkt van de gruwelijke

burgeroorlog die Sri Lanka 26 jaar lang heeft

geteisterd. Dat heeft alles met de ligging van de

stad te maken. Colombo ligt in het zuiden van het

eiland, waar vooral Singalezen wonen, een groep

die overwegend boeddhistisch is en 75 procent

vormt van de bevolking. Ook de meeste beziens-

waardigheden bevinden zich in het zuidelijk deel.

De Noordelijke Provincie daarentegen bestaat

grotendeels uit vlakke, dorre landbouwgrond. Dit

is het gebied van de Tamils, een vooral uit hin-

does bestaande groep die zo’n 11 procent van de

bevolking uitmaakt.

In het noordelijk en oostelijk deel van het ei-

land beschikten de militante Tamiltijgers (offici-

eel Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam: ‘Eelam’

is de Tamilnaam van Sri Lanka)gedurende een

lange periode in feite over een eigen staat. Tot-

dat ze in 2009 definitief werden verslagen. De

voormalige slagvelden in het gebied worden nu

gemarkeerd door monumenten ter nagedachtenis

aan de overwinning op ‘de terroristen’.

pppp
“HET IS EEN GESCHIEDENIS van gemiste kan-

sen”, zegt Sri Lanka’s tweede man, premier Ranil

Wickremesinghe. Hij doelt op het nog altijd niet

ten volle benutte economisch Potentieel van het

land. Na de Tweede Wereldoorlog had Sri Lanka,

gelegen op de drukke handelsroute tussen China

en India en met een vruchtbare bodem en hoog-

opgeleide bevolking, net zo’n goede uitgangs-

positie als Singapore om in het industriële gat te

springen dat Japan destijds had achtergelaten.

In plaats daarvan gooide Ceylon. zoals het land

tot 1972 heette, onder achtereenvolgende rege-

ringen zijn eigen glazen in, onder meer door een

mislukt socialistisch experiment en later door

de vriendjespolitiek van Rajapaksa. Die tien jaar

aan de macht bleef. Zijn sterk op de landbouw

gerichte beleid had een hoog populistisch ge

halte”, zegt Wickremesinghe.”In werkelijkheid

schoten de mensen er niets mee op en was het

puur gericht op machtsbehoud voorzijn familie.”

Niet alleen op economisch vlak werden kan

een gemist, ook de etnische verdeeldheid speel-

de liet land keer op keer parten. Onder het Britse

koloniale bestuur (1815-1948) kregen de Tamils

steeds de bestbetaalde banen, terwijl de Singa-

lezen het laaggeschoolde werk moesten doen. Na

de onafhankelijkheid in 1948 deden de nieuwe

machthebbers geen enkele moeite om de kloof te

overbruggen. De Singalese politici haakten aan

bij de nationalistische gevoelens van de meerder-

heid, nazaten van mensen die zich rond 500 V.C.

op het eiland hadden gevestigd en die later een

van de eerste boeddhistische gemeenschappen

ter wereld zouden vormen.

De Sri Lankaanse regering zette een politiek in

van marginalisering van de Tamils, die afstam-

men van mensen die in de Britse tijd uit India

waren gehaald om op de theeplantages te werken.

De Tamils raakten niet alleen hun kiesrecht kwijt,

maar verloren ook hun banen aan de universiteit,

en zelfs hun grond in de Oostelijke Provincie werd

vaak aan Singalezen toebedeeld om het bevol-

kingsaandeel van de Tamilmeerderheid te ver-

kleinen. In 1956 werd het Singalees uitgeroepen

tot de officiële taal. Import-en exportvergunnin-

gen werden vooral aan Singalese ondernemers in

het Zuiden verleend, terwijl de ontwikkeling van

de Noordelijke Provincie werd verwaarloosd.

In de jaren zeventig gingen er stemmen op voor

afscheiding van het Noorden en werden de Tamil-

tijgers opgericht. In 1983 lieten de Tijgers dertien

militairen in een dodelijke hinderlaag lopen. Dit

gaf het startsein voor een golf van etnisch geweld,

waarbij duizend Tamils werden vermoord. De

Tijgers sloegen terug met zelfmoordaanslagen

moordpartijen op de burgerbevolking. Zo gleed

Sri Lanka af naar een burgeroorlog. Buitenlandse

investeerders hielden het voor gezien, zo’n drie-

kwart miljoen hogeropgeleide Sri Lankanen

pakten hun biezen.

Rajapaksa, die in 2005 president werd, voerde

de strijd tegen de Taimiltijgers steeds verder op.

Halverwege 2009 waren de laatste Tanliltijgers

afgeslacht, evenals duizenden burgers die geen

kant op konden. De oorlog was voorbij. Het doden-

tal bedraagt misschien wel honderdduizend.

De wreedheden kwamen zeker niet van één

kant. In 1990 verdreven de Tamiltijgersmet grof

geweld zo’n zeventigduizend moslims uit de

Noordelijke Provincie. Ook dwongen ze duizen-

den Tanriljongeren mee te vechten en pleegden

ze bloedige aanslagen op tempels, treinen, bus-

sen en vliegtuigen. Na de overwinning ging het

regime-Rajapaksa triomfantelijk door met het

vernederen van de verslagen minderheid. Tamil

activisten werden zonder vorm van proces achter

slot en grendel gezet. De regering zette het leger

in om het hele Tamilgebied te koloniseren en aan

de Singalezen te geven”, zegt D.M. Swaminathan,

een Tamilminister in de huidige regering die tot

taak heen de Tamils uit de kampen naar huis te

laten terugkeren. Ook gingen de verdwijningen

na de oorlog gewoon door. Al zei de regering van

niets te weten.

Rajapaksa haalde zich de verontwaardiging

van de internationale gemeenschap op de hals.

De Europese Unie gaf Sri Lanka subsidies ter be-

vordering van duurzame ontwikkeling en goed

bestuur, maar draaide in 2010 de geldkraan dicht

vanwege de mensenrechtensituatie. En uit onvre-

de met het onderzoek van de regering Rajapaksa

naar oorlogsmisdrijven, besloot de VN-mensen-

rechtenorganisatie (UNHCR) in 2014 zelf een

onderzoek te starten.
pp
Theeplukster bij de St. Clair-water-vallen in de Centrale Provincie. Veel van de buitenlandse valuta komen binnen dankzij de thee-export, met een jaaropbrengst van 1,3 miljard euro.

 
pp
Een mijnenveger van de Britse organisatie HALO Trust in Jeyapuram, ooit een bolwerk van de Tamiltijgers in het zuiden van het schiereiland Jaffna. De organisatie werkt vooral met Tamils en heeft ruim 212.000 mijnen opgeruimd. De overheid wil in 2020 alle mijnen weghebben.

 
pp
Vissers in Nagarkovil, aan de noordoostkust van Sri Lanka, halen sprot binnen. Sinds 2011 zijn bijna 34.000 mijnen van het strand verwijderd. Nu wonen er ruim duizend mensen.

 

 

 

MIJN EERSTE BEZOEK aan de Noordelijke

Provincie was in december 2014, drie weken

voordat Rapaksa de verkiezingen zou verliezen.

De regering had het gebied vrijwel afgesloten.

uit ergernis over de kritiek van de media en de

VN-rapporteurs. Het duurde maanden voor

dat ik van het ministerie van Defensie toestem-

ming kreeg om erheen te reizen. Op een ochtend

vertrok ik met een gids en een tolk uit Colombo.

Zesenhalf uur later kwamen we aan bij de eerste

controlepost in het stoffige dorp Omantai, ooit

de toegangspoort tot het rebellengebied. De

militairen bestudeerden uitgebreid onze papie-

ren, pleegden telefoontjes, stelden vragen door-

zochten ons busje en overlegden binnenmonds

met elkaar, voordat ze ons uiteindelijke metzicht-

bare tegenzin lieten doorrijden.

In de 10 dagen die volgden, suitten we prak-

tisch elk uur op een controlepost. Dan vroegen

de militairen naar het woonadres van mijn gids en

naar het mobiele telefoonnummer van mijn

(vrouwelijke) tolk. Omdat mensen die met ons

spraken waarschijnlijk last met het leger zouden

krijgen, hielden we alle interviews in kerken,

hotelkamers en in een busje langs de kant van

afgelegen weggetjes. Het Tamilgebied was nog

steeds een zwaar gemilitariseerde zone.

Bijna een jaar later, tien maanden na het aan-

treden van president Sirisena, ga ik terug. Deze

keer heb ik geen papieren nodig en komen we

geen enkele controlepost meer tegen. Militairen

keuren ons geen blik waardig en houden niet

meer op elke straathoek Tamils in de gaten.

In Jafïna horen we niets over kranten die wor-

den geïntimideerd of demonstraties die de kop

ingedrukt worden. Het bezette gebied van Sri

Lanka komt over als een vrije samenleving.

Maar de Tamils die ik spreek, helpen me snel

uit die droom. “We hebben wat meer lucht ge-

kregen”. zegt een Tamilactivist in Jaffna. “Maar

verder is er niet zo veel veranderd.” Mensen die

naar openbare bijeenkomsten komen, worden

nog steeds door de recherche gefotografeerd. Van

Vallipuram Kaanamylnathan, de hoofdredacteur

van de grote Tamilkrant Uthayan, hoor ik onge-

veer hetzelfde: “De media in het Noorden hebben

niet het gevoel dat ze evenveel vrijheid hebben

als die in het Zuiden. Het leger houdt ons gebouw

nog steeds in de gaten.”

 

Nog altijd is zo’n driekwart van de tweehonderd-

duizend Sri Lankaanse militairen ín de Noorde-

lijke Provincie gelegerd. “Dat zullen er voorlopig

niet minder worden, want de dreiging is nog

níet 100 procent geweken”, zegt generaal Daya

Ratnayake, oud-opperbevelhebber van het Sri

Lankaanse leger. Veel soldaten houden zich nu

Volgens hem bezig met het ruimen van mijnen,

Het bouwen van tempels en scholen en het planten

Van bomen. Maar ook hebben ze de grootste hotels

In Jaffna en omgeving in handen, zoals ik met eigen

ogen zie. Ze bezitten een golfbaan en een

yoghurtfabriek. Ze houden melkkoeien en ver-

kopen landbouwproducten de markt. “Ze krij-

gen gratis grond en kunstmest, zodat ze voor drie

roepies producten kunnen verkopen waarvoor

een boer uit Jaffna twintig roepies moet vragen”,

zegt minister Swaminathan. “We hebben het leger

dan ook duidelijk te verstaan gegeven dat ze het

land aan de bevolking moeten teruggeven.”

Maar het leger, dat tot de verkiezingen van

2015 onder leiding stond van Rajapaksa’s broer

Gotabaya, maakt weinig aanstalten om de bijna

vijfduizend hectare grond die het tijdens de bur-

geroorlog heeft geconfisqueerd aan de oorspron-

kelijke eigenaren terug te geven, zoals de nieuwe

regering heeft gevraagd.

“We geloven er niets van dat we ons land terug-

krijgen”, zegt een 46-jarige Tamilvrouw die in een

opvangkamp woont sinds het leger in 1990 haar

grond heeft ingepikt. “Ze hebben op mijn land

een hotel gebouwd. Daar verdienen ze dik geld

aan. Dat zullen ze echt niet zomaar opgeven.”

Wanneer ik naar haar man vraag, is ze even

stil. Dan zegt ze zacht: “Ik moet hem al acht jaar

missen. Ze hebben hem meegenomen in een wit

busje.”
pp
Een Boeddhistische monnik zorgt voor een axishert dat hij moederziel alleen aantrof in de bossen bij de ruïnen van het Ritigala-klooster, midden op het eiland. Er leven nog altijd enkele monniken bij deze vindplaats met inscripties uit de 1ste eeuw v.Chr. Sri Lanka geldt als het oudste Boeddhistische land ter wereld.

 
pp
Tamilhindoes vieren Masi Magam in Point Pedro op Jaffna. Tempelgoden worden naar zee gedragen voor een rituele onderdompeling, en gelovigen spoelen er hun zonden weg.

 
pp
Een verpleegster begroet een moeder op de kraamafdeling van het Jaffna Teaching Hospital. In 1987, tijdens de burgeroorlog, werden hier ruim zestig patiënten en personeelsleden gedood door Indiase militairen op vredesmissie. Nu worden er mensen uit alle bevolkingsgroepen behandeld.

 

 

TOEN DE VISSER niet meer thuiskwam, dacht

zijn vrouw eerst dat hij vast was uitgevaren. Een

paar dagen later vond ze zijn motor en ging ze

naar de politie. “A1s we iets horen, laten we het

wel weten”, was het antwoord.”

Vervolgens hoorde de vissersvrouw ook over

andere Tamilmannen uit Mannar die zomaar

waren verdwenen. In enkele gevallen zagen men-

sen hoe ze in een onopvallend wit busjes werden

gesleurd.

De vissersvrouw heeft, net als andere vrou-

wen in de Noordelijke Provincie, besloten om

het er niet bij te laten zitten. Ze zijn naar de

politie gestapt. En naar elke gevangenis die

ze wisten te lokaliseren. Maar ze vonden hun

mannen niet-levend noch dood. Geen enkel

spoor. En zonder officiële verklaring dat hun

man niet meer in leven is, kunnen de vrouwen

geen aanspraak maken op diens erfenis of op een

weduwenpensioen.

Toen de oorlog voorbij was, dachten de vrou-

wen zekerheid te krijgen. Maar hun mannen

kwamen niet terug. Sterker nog, de verdwijnin-

gen gingen gewoon door. Er gingen geruchten

over massagraven en geheime militaire bases. In

2015 schatten de VN het aantal verdwenen Tamil-

mannen op ruim vijftienduizend. Sommige Sri

Lankanen zeiden dat het er in werkelijkheid nog

veel meer zijn. Volgens de regering-Rajapaksa

waren al die verdwenen mannen het land uit

gevlucht, maar kon dat niet aantonen.

In september 2015 verscheen er een vernie-

tigend VN-rapport over de oorlogsmisdaden in

Sri Lanka, waarin ook stond dat de regering-

Rajapaksa deze “jarenlang had ontkend en toe-

gedekt”. Door de conclusies niet tegen te spreken,

gaf de nieuwe regering impliciet te kennen de

waarheid onder ogen te willen zien.

“We zullen een tweede kans krijgen”, vertelt

premier Wickremesinghe wanneer ik hem spreek.

“Daar zijn we zelfs al mee bezig.” Daarvoor is het

cruciaal, erkent hij, dat de regering een serieuze

poging doet de Tamils het gevoel te geven dat ook

zij deel uitmaken van het nieuwe Sri Lanka. “Ze

willen gewoon een normaal leven leiden, net als

iedereen.”

Ik vraag me af in hoeverre een ‘normaal le-

ven’ mogelijk is voor de tien Tamilvrouwen

met vermiste mannen die ik heb gesproken. Zij

durven nog steeds niet vrijuit hun verhaal te

doen, ook niet nu er een nieuwe regering is. De

tante van de vissersvrouw werd geïntimideerd

nadat ze een verklaring had geëist over de ver-

blijfplaats van haar zoon. Anderen die het heb-

ben gewaagd te protesteren, kregen te horen

dat ze zouden worden gearresteerd als ze zich

niet gedeisd hielden. Afgelopen voorjaar zijn

tientallen Tamils in het Noorden daadwerke-

lijk zonder formele aanklacht gevangengezet.

Nog steeds worden Tamilhindoes voortdurend

geschaduwd; tegelijk duiken er opnieuw extre-

mistische boeddhistische groeperingen op die

banden zouden onderhouden met de regering-

Rajapaksa.

Een paar dagen voor mijn interview met de pre-

mier spreek ik de vissersvrouw in Jaffna opnieuw.

Ze heeft intussen een nieuwe foto van haar ver-

dwenen man, vertelt ze, die in de krant heeft

gestaan. Op de foto-die een maand of tien eer-

der is gemaakt in de buurt van Colombo tijdens

Pongal. Het jaarlijkse Tamil-oogstfeest-staan

168 mannen in wit gevangenistenue. De mannen

hebben zwarte balkjes voor de ogen, en de foto is

zo korrelig dat de Tamilgevangenen er allemaal

hetzelfde uitzien. Maar deze vrouw die haar man

zo mist heeft geen moeite om haar echtgenoot te

onderscheiden. “Mijn man staat hier op”, zegt ze

stellig. “Ik haal hem er zo uit. Drie vrouwen die

bij mij in de buurt wonen, hebben ook een paar

mannen herkend.”

Maar het is bekend in welke gevangenis die

foto is gemaakt. En daar blijkt haar man niet te

zijn. Net zomin als de andere verdwenen man-

nen uit Mannar. Dus vraag ik de premier of het

gerucht klopt dat er mannen op geheime plekken

worden vastgehouden door het leger.

“Zulke plekken bestaan niet”, zegt hij. “We

hebben met het leger gesproken. En dat was het

antwoord.”

“En dus…?”

“Ze zijn allemaal dood.”

In juni heeft de Sri Lankaanse regering bekend

gemaakt dat er sinds 1994 ruim 65.000 mensen

als vermist zijn opgegeven. Er zou een onderzoek

komen naar de verdwijningen en er zal een ‘akte

van vermissing’ worden verstrekt aan de achter

blijvers, Die kunnen dan een uitkering krijgen en.

hopelijk, een streep onder het verleden zetten.

Pas dan zou ook Sri Lanka verder kunnen – en

krijgen de schimmen uit het verleden misschien

eindelijk rust.

 

Tekst : Robert Draper

Foto’s : Ami Vitale

bericht vanuit de theeshop van Geethanga

November 18th, 2017

“hi last days there are more tourist people in my tea shop. that is good business.
So i am working in my shop.
God bless you”

thee1thee2

Naar school !!

October 21st, 2017

Gisteren een mooi bericht van Shanta
“Hi my dear how are you? I’m very happy because my son today for the first day to schoo!!”
aa

bericht en foto’s van de familie Suranga

September 24th, 2017

Hi we are fine.
sewing machine is still very good.
i show you soon new clothes.
thanz it.
n1
n1
n1

bericht in Steenwijkercourant van 30 augustus

August 31st, 2017

Onderstaand bericht stond in de Steenwijkercourant :

Steenwijk – Van 25 juli tot 22 augustus was Nika Lanka actief in Sri Lanka. Zoals elk jaar waren Ronald Kamerman en Gré Lieftink uit Steenwijk daar aan de westkust van dit eiland actief.

‘Het doel van onze stichting is nog steeds om mensen op weg te helpen en al onze projecten moeten gereed zijn als wij weer naar Nederland gaan, geld achterlaten gebeurt niet’, vertelt Ronald. ‘Deze kleinschalige hulp is nog steeds zeer effectief, omdat het snel en direct is.’

Vier weken naar Sri Lanka

Ronald en Gré wonen al meer dan 20 jaar in Steenwijk. ‘Onze binding met Sri Lanka is ontstaan toen wij in 2004 de tsunami overleefd hebben’, vertelt Ronald. ‘Vanaf dat moment (2005) gaan wij elk jaar in de zomervakantie 4 weken naar Sri Lanka. Reis en verblijf bekostigen wij zelf, zodat elke gedoneerde euro ook daadwerkelijk in Sri Lanka terecht komt.’

Ze zijn vorige week teruggekomen. De gevolgen van de  extreme regenval in mei en de daarop volgende watersnood waren op sommige plaatsen nog zichtbaar. In de binnenlanden waren een aantal wegen nog maar deels berijdbaar. In district Kalutara zijn de inwoners echter weer over gegaan tot de orde van de dag. Vervolgens werd Sri Lanka  eind juli een aantal dagen getroffen door een landelijke staking van de benzine toeleverende bedrijven. Zij zijn het niet eens met de gestegen belastingen en het beleid van de  Sri Lankaanse overheid. Ronald: ‘Gelukkig werd de staking na 3 dagen beïndigd. Een mening over de regering hebben wij niet, maar we hebben wel gemerkt dat kosten zijn gestegen. Hulp is nog steeds wenselijk, afgelopen 4 weken hebben wij een aantal families kunnen helpen.’

Hulp

Zo konden Ronald en Gré  in deze 4 weken een aantal gezinnen helpen die getroffen waren door deze watersnood, maar ook een aantal families met de bouw van een nieuwe woning, een dak, de bouw van een toilet, tweetal ouderenhuizen ouderhuis helpen met tweemaal een voedselpakket. Daarnaast hebben ze een aantal andere gezinnen geholpen met kleine hulp zoals nieuwe matrassen, een industriële naaimachine zodat er vanuit huis gewerkt kan worden, hulp aan de school voor speciaal onderwijs, en een paar voedselpakketten.

‘In Sri Lanka verplaatsen wij ons op onze brommer en gaan zo dagelijks onze projecten bij langs om de zo de vinger aan de pols te houden. Deze brommer en onze vliegreis en verblijf bekostigen wij zelf’.

Meer informatie is te vinden op de website.

qqqq
qqqq
qqqq

NIKALANKA NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017

August 26th, 2017

Van eind juli tot eind augustus was Nika Lanka actief in Sri Lanka. De gevolgen van de extreme regenval in mei en de daarop volgende watersnood waren op sommige plaatsen nog zichtbaar. In de binnenlanden waren een aantal wegen nog maar deels berijdbaar. In district Kalutara zijn de inwoners echter weer over gegaan tot de orde van de dag. Vervolgens werd Sri Lanka eind juli een aantal dagen getroffen door een landelijke staking van de benzine toeleverende bedrijven. Zij zijn het niet eens met de gestegen belastingen en het beleid van de Sri Lankaanse overheid. Gelukkig werd de staking na 3 dagen beëindigd. Een mening over de regering hebben wij niet, maar we hebben wel gemerkt dat kosten zijn gestegen. Hulp is nog steeds wenselijk, afgelopen 4 weken hebben wij een aantal families kunnen helpen.

De families Chanake, Suranga, Asanka, Shanta, Geethanga en Tiranga zijn families die Nika Lanka al eens eerder heeft geholpen. De families Shameli en Cyrilnandana de Silva zijn families die voor het eerst zijn geholpen.

Uiteraard is er ook weer hulp geboden aan de school en de ouderenhuizen.

 

Het dak van Shameli en Lal

In Payagalle wonen Lal (tuinman) en Shameli (zij is analfabeet en runt het huishouden). Zij wonen in een, zeer slechte staat verkerende, piepkleine, van klei opgebouwde woning. Naast hun huisje zijn de buitenMuren van hun toekomstige twee kamerwoning (kamer en een keuken) al opgemetseld. Voor deze familie hebben wij een dak op de kamer kunnen plaatsen. En nog cement kunnen aanschaffen zodat zij zelf (met de steentjes en zand die zij al hebben) een cementen vloer in hun woning kunnen leggen.

aaaa
De huidige woning

aaaa
De woning en de keuken

 aaaa
De al opgebouwde muren (naast de huidige woning
 

aaaa
Het bevestigen van de dakbalken en rechts een blije Shameli en Lal

aaaa

aa

 

De familie Asanka

De familie Asanka heeft in mei een week hun huis moeten verlaten ivm de wateroverlast. Toen het water was gezakt bleek dat hun toilet flink was beschadigd. Halverwege juni zijn ze zelf al begonnen met het uitgraven van het metersdiepe gat voor de septictank. En begin juli heeft deze familie de zijkanten, van dit gat, laten opmetselen. Met hulp van nikalanka is het toilet opgemetseld en is er een stapwc geplaatst.Ook heeft Nika Lanka ook twee matrassen aan deze familie gedoneerd.

aa

aaaa

Het huidige toilet en de spetictank

aaaa

aaaa

aaaa

Het toilet is gereed en de buitenmuur wordt gestukt.

aaaa

aaaa

De familie Cyrilnandana de Silva

In Veniwelpitiya (15 kilometer landinwaarts) woont de familie Cyrilnandana de Silva (vader, moeder, 15 jarige zoon) op een fundament in een onafgebouwde woning van 2 vertrekken. Vader is werkzaam als verkoper van chips en frisdrank op een vrachtwagen en moeder is werkzaam in een naaiatelier, zo kunnen zij net rondkomen. Voor deze familie hebben wij 2 kamers, met dak, op het al bestaande fundament kunnen bouwen. Tijdens de bouw heeft deze familie met eigen middelen nog 200 extra stenen gekocht en zo kon ook de buitenmuur van het volledige huis al opgebouwd worden.

aa
aa
De keuken

aa

aaaa

aaaa

aa

aaaa

aaaa
aaaa
aaaa
aaaa

aaaa
aa

De familie Suranga

De familie Suranga kennen wij al jaren. Zij wonen in Katukurunda in een kleine tsunami woning. Deze familie bestaat uit een vader, moeder, dochter en de geestelijk en lichamelijk gehandicapte Sasan. Vader is badmeester in een hotel en door de zorg voor Sasan is moeder voor het grootste gedeelte van de dag aan huis gebonden. Moeder is naaister en naait kleding en gordijnen voor de mensen in het dorpje waar zij wonen. Haar huidige naaimachine is echter een ‘gewone’ singer naaimachine. Zij heeft voor haar werkzaamheden een industriële naaimachine nodig. Met de gehele familie hebben wij in Kalutara zo’n machine kunnen aanschaffen en zo deze familie een kleine impuls kunnen geven.

aaaa
aaaa
Met de hele familie de naaimachine kopen

aa
De naaimachine wordt direct in gebruik genomen

De familie Tiranga

Vorig jaar hebben we de familie Tiranga ontmoet. Deze familie bestaat uit een vader, moeder, 3 meisjes en één zoon. Vader verdient zijn geld door het vervoeren van goederen met zijn landmaster (een soort trekkertje). Hun negentienjarige zoon Mozes, heeft 2 vergroeide benen en zit in een rolstoel. Vorig jaar hebben wij voor hem een toilet pot kunnen aanschaffen, deze kunnen plaatsen en de vloer betegeld, zodat hij niet meer op een krukje boven het toilet hoeft te hangen.

Deze zomer hebben we de familie weer opgezocht en nu hebben we ook een aantal leidingen kunnen verleggen en ook de wanden van hun badkamer kunnen betegelen. De badkamer is nu helemaal af.

aa

aa
Nieuwe handdoeken voor de familie Tiranga

aa

Het toilet zoals Mozes het tot juli 216 gebruikte.

aaaa

Het zittoilet en een betegelde vloer in augustus 2017 en de huidige volledig betegelde badkamer.

aaaa

De familie Samankumare

Deze familie bestaat uit vader, moeder en 3 kinderen. Vader Chandana verdient zijn geld als tuktuk chauffeur. Voor deze familie heeft Nika Lanka vorig jaar een stenen huis met 2 kamers gebouwd en een sanitaire voorziening van douche en toilet. Dit jaar hebben wij hier 2 nieuwe matrassen gedoneerd.

aaaaHet huidige ‘matras’ ligt buiten te luchten. Het matras op het andere bed bestaat uit losse stoelkussens.

aaaa
De maten van de matrassen worden opgemeten met twee verschillende touwtjes. In elk touwtje wordt een knoop gelegd. Meneer Samankumare meet op en mevrouw controleert nog even.

aaaa
aaaa
aaaa
aa

 

De familie Shanta

De familie Shanta is in mei 2017 flink getroffen door de watersnood. Zij hebben hun huis meer dan een week moeten verlaten. Tijdens de watersnood is hun koelkast onherstelbaar beschadigd. Voor deze familie hebben we een nieuwe koelkast kunnen kopen.

aa

 

De familie Columbus

De familie bestaat uit meneer Columbus (een 81 jarige oud verkoper van groente op de markt), zijn dochter met haar 3 kinderen (27, 24 en 16 jaar). De vader van deze drie kinderen is 9 jaar geleden overleden aan een hartaanval. Doordat de vader als kostwinnaar, 9 jaar terug, in dit gezin is weggevallen is het erg moeilijk om elke maand rond te komen. De oudste zoon heeft af en toe werk als elektricien en de dochter van de 24 jaar zorgt voor het vaste inkomen, omdat zij op de administratie werk bij een edelstenen bedrijf in Panadura..

Deze familie hebben wij tweemaal een voedselpakket kunnen doneren. Het pakket bestond uit : Zeep, tandpasta, tandenborstels, thee, suiker, zout, 20 kilo rijst, 2x kokosnoot olie, kokosnootazijn, dahl, chili, kruiden, bloemkool, 1 kilo aardappelen, 550 gram uien, 500 gram boontjes en 500 gram aubergine en 2 ananassen en 1 kilo vis.

aa

 

Sukitha school

Deze school voor zeer moeilijk lerende kinderen heeft op dit moment 46 leerlingen, verdeeld over de beneden verdieping (leeftijd van 4-12 jaar) en de bovenverdieping (de leeftijd van 13-20 jaar). Na de overstromingen van mei 2017 hebben zij last van ongelooflijk veel vliegen. Zij vroegen om schoonmaakmiddelen (dettol en eau de cologne) en om ventilatoren voor de benedenverdieping. 5 ventilatoren hebben wij kunnen plaatsen en een paar dagen later waren er inderdaad aanmerkelijk minder vliegen.

aaaa
De school en één van de leerkrachten met de dettol en de eau de cologne

 

aa

aa
aaaa
aa
aaaa
aaaa

Bejaardenhuis MuapiyaSevena in Galaphata en Sujatha in Aluthgama

Beide bejaardenhuizen worden al jaren ondersteund door Nika Lanka. Momenteel zijn er 26 ouderen woonachtig in MuapiyaSevena en 24 in Sujatha.

Bij MuapiyaSevena hebben wij dit jaar tweemaal een voedselpakket gedoneerd. Elk pakket bestond uit : 20 kilo rijst, 1 kilo gedroogde vis, 3 kilo tomaten, 1 kilo boontjes, 2 kilo wortels, 1 kilo aubergines, gember, 2 kilo aardappelen, 1 kilo uien, knoflook, 2 flessen olie, 5x zeep, 2 kilo suiker, 2 kilo dahl, 1 kilo thee, 1 kilo chili kruiden, 1 pond curry kruiden, 1 pond peper, 4 pakken crackers, 3 pakken koekjes en 3 kilo melkpoeder.

aaaa
aaaa
aaaa

 

Bij Sujatha kregen wij een wensenlijstje waaraan er behoefte was. Bij dit huis hebben wij het volgende gedoneerd : 10 tandenborstels, 8 tubes tandpasta, 8 stuks handzeep, 10 scheermessen, 1 tondeuse, 1 antenne voor de televisie en 6 stoelen.

aaaa
aaaa
aa

aaaa

 

Familie Chanake

Deze familie ondersteunen wij al een aantal jaren. Zij verwachten in november hun 2de kind. Zij hadden behoefte aan een nieuwe babykast. Omdat zij hopen op een meisje hebben ze voor een kast met roze kleuren gekozen.

aa
aaaa

 

aaaa
Geethanga in zijn theewinkel en wielrenners in het nieuw

aaaa
Tweemaal een nieuwe telefoon

 

Deze zomer heeft Stichting Nika Lanka het volgende bereikt :

Familie Samankumare
-2 nieuwe matrassen

Familie Shameli
-plaatsen van een dak (14 dakplaten, kleine en grote balken, cementblokken, zand en cement, transport en arbeidsloon)

Familie Chanake
-een nieuwe babykast (zij verwachten in november hun 2de kindje)

Familie Mozes Tiranga
-eenmaal het betegelen van de badkamer.
-6 handdoeken en meisjeskleding

De familie Cyrilnandana de Silva
-De bouw van 2 kamers en een dak

Familie Suranga
-eenmaal een industriële naaimachine

Familie Asanka
-toilet (120 stenen, 3 zakken cement (a 50 kilo), 1 houten kozijn en deur, staptoilet, arbeidsloon en transport)
-2nieuwe matrassen en lakens

Familie Shanta
-een nieuwe koelkast

Bejaardenhuis MuapiyaSevena te Galaphata
-2 maal een voedselpakket

Bejaardenhuis Sujatha in Aluthgama
-10 tandenborstels, 8 tubes tandpasta, 8 stuks handzeep, 10 scheermessen, 1 tondeuse, 1 antenne voor de televisie en 6 stoelen

Suktitha school
-5 ventilatoren (inclusief transport en arbeidsloon) en schoonmaakmiddelen

Familie Columbus
-tweemaal een voedselpakket
-2 sarongs en 2 overhemden & kledingpakket voor de familie

Overige hulp
-voor de zoon van Nandana een speciale rekenmachine voor de studie bouwtechnisch tekenen

-3 maal ondersteuning van studiekosten

-donatie van 6 wielertenues,

-donatie van 5 mobiele telefoons

-3 kub zand voor de woning van Geethanga

 

Wij danken alle sponsoren en donateurs voor hun hulp

Stichting Nika Lanka

18,19,20,21,22 augustus

August 22nd, 2017

Deze laatste dagen hebben wij alle projecten afgerond.
Het toilet bij de familie Asanka is volledig gereed.
Ook hebben wij hier nog 2 nieuwe matrassen gedoneerd.
aaaa
aaaa

De familie Shanta
De familie Shanta is in mei 2017 flink getroffen door de watersnood. Zij hebben hun huis meer dan een week moeten verlaten. Tijdens de watersnood is hun koelkast onherstelbaar beschadigd. Voor deze familie hebben we een nieuwe koelkast kunnen kopen.
aa

aa
Bij de familie Tiranga hebben wij een handdoeken pakket gedoneerd.

De familie Samankumare
Deze familie bestaat uit vader, moeder en 3 kinderen. Vader Chandana verdient zijn geld als tuktuk chauffeur. Voor deze familie heeft Nika Lanka vorig jaar een stenen huis met 2 kamers gebouwd en een sanitaire voorziening van douche en toilet. Dit jaar hebben wij hier 2 nieuwe matrassen gedoneerd.
aaaa

Buiten ligt de huidige matras (of wat er voor door moet gaan) te luchten, Meneer Samankumare meet met een touwtje de maat van de nieuwe matras.
aaaa

Mevrouw Samankumare checkt de plek van de knoop in het touwtje. In de winkel wordt het touwtje opgemeten en zo worden de juiste matrassen gekozen.
aaaa

Vervoer van de matrassen op de tuk tuk

14,15,16,17 augustus

August 17th, 2017

De afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest een aantal zaken af te ronden.
Zo is de woning bij de familie Cyrilnandana volledig afgerond. Alle muren zijn opgemetseld en het halve dak is gereed. De familie gaat volgende week het gedeelte van het dak wat nog open is, dichtmaken maken met plastic (heel gebruikelijk in Sri Lanka) en zal dan de kamers in gebruik gaan nemen.
aaaa

Bij het Bejaardenhuis MuapiyaSevena in Galaphata zijn momenteel zijn er 26 ouderen woonachtig. In overleg met de manager hebben wij hier voedselpakket gedoneerd. Het pakket bestond uit : 20 kilo rijst, 1 kilo gedroogde vis, 3 kilo tomaten, 1 kilo boontjes, 2 kilo wortels, 1 kilo aubergines, gember, 3 kilo aardappelen, , 2 kilo komkommers, 1 kilo uien, knoflook, 1 fles olie, 4x zeep, 1 zak wasmiddel, 2 kilo suiker, 2 kilo dahl, 1 kilo thee, 1 kilo chili kruiden, 1 pond curry kruiden, 1 pond peper, 4 pakken crackers, 3 pakken koekjes en 3 kilo melkpoeder.
aaaa
aaaa

De familie Suranga kennen wij al jaren.
Zij wonen in Kutakurunda in een kleine tsunami woning. Deze familie bestaat uit een vader, moeder, dochter en de geestelijk en lichamelijk gehandicapte Sasan. Vader is badmeester in een hotel en door de zorg voor Sasan is moeder voor het grootste gedeelte van de dag aan huis gebonden. Moeder is naaister en naait kleding en gordijnen voor de mensen in het dorpje waar zij wonen. Haar huidige naaimachine is echter een ‘gewone’ singer naaimachine. Zij heeft voor haar werkzaamheden een industriële naaimachine nodig. Met de gehele familie hebben wij in Kalutara zo’n machine kunnen aanschaffen en zo deze familie een kleine impuls kunnen geven.
aaaaaa

aa
Vandaag hebben wij nog een aantal wielrenners is het nieuw kunnen steken.

10,11,12,13 augustus

August 13th, 2017

Mevrouw Shameli en haar man Lal wonen in Payagalle. Lal verdient de kost als tuinman in een hotel en Shameli (zij is analfabeet) runt het huishouden. Zij wonen in een piepkleine woning. Deze woning verkeert in slechte staat. Naast hun huisje staat op het fundament de buiten muren van hun toekomstige woning. Een grote kamer en een keuken. Afgelopen dagen hebben wij voor deze familie een dak op de kamer kunnen plaatsen. En nog cement kunnen aanschaffen zodat zij zelf (met de steentjes en zand die zij nog hadden) een cement vloer in hun woning kunnen leggen.
aaaa
Het huis van Shameli en links al de opgebouwde muren

aaaa
aaaa

 

De bouw bij de familie Cyrilnandana zit in de afrondende fase.. De beide kamers en de rest van het huis (met eigen middelen) zijn opgebouwd. Nadat alle balken in de menie zijn gezet, zijn deze allemaal op het huis bevestigd. Maandag zullen de pannen gelegd worden.
aa
met een mal wordt de constructie bepaalt om balken aan elkaar de bevestigen
aa
de balken staan in de menie
aaaa
een ‘Sri Lankaanse’boormachine