Archive for March, 2019

Foto’s van familie Rukmal

Friday, March 8th, 2019

De familie Rukmal Deze familie kennen wij al een aantal jaren. Zij wonen in Vilegoda North. De vader (Gayan) werkt op dit moment in Oman en de moeder (Upeksha) woont in hun kleine tsunami woning met hun 2 kinderen en de vader van Gayan. In 2016 heeft de stichting voor deze familie een keuken bij hun woning gebouwd. Van de week kregen wij van Gayan foto’s van zijn zoontje. Hij deed mee aan een perahera.

De Perahera is een processie. De grootste processie van Sri Lanka vindt plaats in kandy, maar elke dorp en stad heeft vanuit de belangrijkste tempel ook zijn eigen perahera. De stoet wordt vooraf gegaan door groepen priesters, tempeldienaren van de 4 bijtempels en kandy dancers met trommels, fakkels, acrobaten en vuurspuwers. Deze dansen zijn levendig en zeer fascinerend.